www.naluzi.eu

Stránky umělecké keramičky - výtvarnice

Jana Hastíková  1978

Umělecký keramik, výtvarník


První setkání s keramickou hlínou bylo v osmi letech, kdy začala navštěvovat keramický kroužek na Domě dětí v Hluku pod vedením paní Marie Sobkové.
Studovala na  ISŠ v Luhačovicích, obor uměleckořemeslné zpracování keramiky a kamene.
Bydlí v Babicích, kde má i svůj ateliér.
Věnuje se volné plastice, tvorbě soch, kachlů, ale i menších dekoračních i funkčních předmětů. Výrobky jsou vhodné  jak pro interiér tak i exteriér. Velkou částí její tvorby je zahradní keramika. Díla především ze šamotové hlíny, kameniny palí v elektrické peci a od podzimu 2013 i v peci na dřevo. Tento výpal je velmi zajímavý neboť každý je jiný a neopakovatelný.Šlehající plameny nechají na keramice nesmazatelnou stopu a je vždy překvapením jaký obraz vytvoří.           
V jejich dílech se odrážejí sny, nálady, touhy.... Velkou inspirací je pro ni příroda a člověk jako její součást, žena v nejrůznějších podobách. Žena-matka, žena-milenka, žena-víla, jejichž podoby vtiskla do plastik nebo vymodelovala do soch z nichž sálá smutek a křehkost; opakem socha hýřící barevností.

 • 17
 • 15
 • 6
 • 6
 • 3
 • 4
 • 22
 • 11
 • 10
 • 38
 • 65
171 152 63 64 35 46 227 118 109 3810 6511